Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 708 | Novembre '15
Període pagament 2n termini IBI

Vos comuniquem que entre el dia 1-10-2015 i el dia 1-12-2015 s'obri el període de pagament voluntari del 2n termini de l'Impost de Bens Inmobles de naturalesa Urbana. El càrrec de rebuts domiciliats es realitzarà el 2-11-2015.

Més informació o dubtes:
Àrea econòmica de l'Ajuntament de Picanya
Tel. 961594460

Salutacions


Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.