L'Ajuntament de Picanya manté des de fa anys un permanent interés per acostar l'administració local a la ciutadania, per obrir les portes de l'Ajuntament i facilitar la major informació possible i tota la que siga sol·licitada.

En eixe sentit, este portal de transparència vol ser un pas més i conté informació sobre la gestió municipal, la informació derivada dels indicadors de Transparència Internacional i els de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, sobre accés a la informació pública i el bon govern.