A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.1- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament (6)
01- S'especifiquen dades biogràfiques de l'Alcalde i dels regidors/as de l'Ajuntament.
:: Dades biogràfiques de l'Alcalde de Picanya, Josep Almenar: ACÍ

:: Informació sobre el plenari municipal i els regidors i regidores: ACÍ