A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.2- Informació sobre la organització i el patrimoni (6)
07- S'especifiquen els diferents Òrgans de Govern i les seues respectives funcions (inclosos, si escau, Juntes de Districte o Barris).
L'Ajuntament de Picanya no té delegades funcions en els regidors i regidores. L'equip de govern treball de forma conjunta.

http://www.picanya.org/administracio/l-ajuntament/ple-municipal-i-organigrama