A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.2- Informació sobre la organització i el patrimoni (6)
08- S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos.
L'Ajuntament de Picanya no té òrgans descentralitzats, ens instrumentals ni societats municipals.