A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.2- Informació sobre la organització i el patrimoni (6)
10- Està aprovada/o i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.