B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.1 - Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament (2)
19 - S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència en la web de l'Ajuntament.