B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
21 - Es pot veure en la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament.