B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
22 - Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions (almenys el nombre de preguntes rebudes i de les contestades).
Són públiques les preguntes que es realitzen per mitjà de les xarxes socials.