B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
29 - Existeixen en la web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.