C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.1 - Información contable y presupuestaria (5)
37 - Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si no els hi haguera, s'indicarà açò expressament en la web).
No és legalment pertinent. No hi ha informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal