D - TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS (4)
D.1 - Procediments de contractació de serveis (2)
46 - S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en la web per a aquesta informació).