E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
E.1 - Planes d'ordenació urbana i convenis urbanístics (6)
54 - Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
Seguiment de les actuacions en matèria d'urbanisme:
http://www.picanya.org/poble/urbanisme/seguiment-del-treball