F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.3 - Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades (3)
76 - Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local).

Relació de béns i interessos

Document publicat al BOP de la Diputació Provincial de València