F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.4 - Informació econòmica i pressupostària (4)
78 - Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.