Pressupost de despeses i ingressos

Pressupost d'ingressos i despeses.

Liquidació del pressupost

Estat de liquidació del pressupost municipal any 2015

Relació de béns i interessos

Document publicat al BOP de la Diputació Provincial de València

Relació de convenis subscrits

Relació de convenis subscrits per este Ajuntament en l'actualitat:

Relació de vehicles oficials de l'Ajuntament de Picanya

Tots els vehicles estan assignats a serveis de manteniment, jardineria i policia local.