Obtenció de Certificat Digital (AC.037)
L’Ajuntament de Picanya, al Servei Picanya DIGA'M, s'ofereix de forma gratuïta el servei de “signatura electrònica”

El certificat digital és l’únic mitjà que permet garantir la identitat d’una persona en internet.

L’Ajuntament de Picanya continua apostant per les noves tecnologies com a forma de facilitar la relació entre la ciutadania i l’administració pública. En eixe sentit i després d’un rigorós procés d’adaptació el Centre d’Informació i Gestió ha ampliat el seu nombrós catàleg de serveis, recordem ara que també ofereix servei de finestreta única de l’administració, amb la possibilitat d’obtindre, sols amb la presentació del DNI, el certificat digital.

Què és el certicat digital (signatura electrònica)?
El certificat digital és l’única forma de garantir tècnicament i legalment la identitat d’una persona en internet. Es tracta d’un requisit indispensable perquè les institucions puguen oferir servicis segurs. El certificat digital permet la firma electrònica de documents de tal manera que el receptor d’un document pot tindre la seguretat que el document no ha estat modificat pel camí i de l’autoria d’aquest i a més permet xifrar les comunicacions i evitar l’accés a aquestes per part de terceres persones.

Quines possibilitats ofereix?
El certificat digital, a hores d’ara, ja permet realitzar tràmits, consultes i la presentació de  documentacions davant d’administracions com ara la Generalitat Valenciana, la Seguretat Social, Cadastre o Administració Tributària (permet la presentació de la declaració de renda per internet) i evitar d’aquesta manera cues, desplaçaments, etc.