Provisió definitiva, per mig de concurs, d'un lloc de treball de personal administratiu Àrea Econòmica.
Direcció de l'Àrea de Comunicació i Participació