Provisió definitiva, per mig de concurs, d'un lloc de treball de personal administratiu Àrea Econòmica.
Beques formatives. Conveni Universitat de València

BASES PER A LA CONCESIÓ D'UNA BECA DE COL·LABORACIÓ PER A PRÁCTIQUES DE FORMACIÓ A L'ÀREA DE SERVEIS GENERALS, EN EL SERVEI DIGA'M I ÀREA ECONÒMICA

Per a optar a esta beca cal tramitar també la inscripció al portal de la Universitat de València: http://www.adeituv.es/empleo/becas-titulados/bfppinscripcion/

BASES PER A LA CONCESIÓ D'UNA BECA DE COL·LABORACIÓ PER A PRÁCTIQUES DE FORMACIÓ A L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

Per a optar a esta beca cal tramitar també la inscripció al portal de la Universitat de València: http://www.adeituv.es/empleo/becas-titulados/bfppinscripcion/

BASES PER A LA CONCESIÓ D'UNA BECA DE COL·LABORACIÓ PER A PRÁCTIQUES DE FORMACIÓ A L'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS, DEPARTAMENT DE L'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Per a optar a esta beca cal tramitar també la inscripció al portal de la Universitat de València: http://www.adeituv.es/empleo/becas-titulados/bfppinscripcion/