bnr_cursos_balls_salo_i_llatins

Cursos de balls de saló i llatins.  Curs 2016 /2017

CALENDARI

PRIMER QUADRIMESTRE:

Inscripció: 12 de setembre a 28 de setembre.
Mes de setembre i d’octubre:
1. 29, 30, 1 ,2
Una setmana de descans per festa del 9 d’octubre.
2. 13, 14, 15, 16
3. 20, 21, 22, 23
Una setmana de descans per pont de Tots Sants.
Mes de novembre:
4. 3, 4, 5, 6
5. 10, 11, 12, 13
6. 17, 18, 19, 20
7. 24, 25, 26, 27
Mes de desembre:
8. 1, 2, 3, 4
Una setmana de descans pel pont de la Constitució i la Immaculada.
9. 15, 16, 17, 18
Tres caps de setmana de descans per Nadal, cap d’any i reis.
Mes de gener:
10. 12, 13, 14, 15
11. 19, 20, 21, 22
12. 26, 27, 28, 29
FINAL DEL PRIMER QUATRIMESTRE

SEGON QUATRIMESTRE:

Inscripció: Del 15 al 30 de gener.
Mes de febrer:
1. 2, 3, 4, 5
2. 9, 10, 11, 12
3. 16, 17, 18, 19
Un cap de setmana de descans per al viatge de ball dels enamorats del 25 i 26 de febrer.
Mes de març:
4. 2, 3, 4, 5
5. 9, 10, 11, 12
Un cap de setmana de descans pel pont de Sant Josep.
6. 23, 24, 25, 26
7. 30, 31, 1, 2
Mes de Abril:
8. 6, 7, 8, 9
Tres caps de setmana de descans per Setmana Santa i Sant Vicent, i per el pont d'1 de maig.
Mes de maig:
9. 4, 5, 6, 7
10. 11, 12, 13, 14
11. 18, 19, 20, 21
12. 25, 26, 27, 28
FINAL DEL SEGON QUATRIMESTRE

ballssalo_16_17_programa_classes

NIVELLS

INICIACIÓ I:
Grup pensat per a persones que no han ballat mai. En aquest curs s’introdueixen els balls llatins, passos bàsics i fi gures senzilles.

INICIACIÓ II:

Per a persones que ja han fet un curs. Aprofundint en els balls llatins i començant a introduir algun dels balls de saló.

INICIACIÓ III:
Persones que van a fer el seu tercer trimestre de classes.

PERFECCIONAMENT:
En aquest curs s’afi ancen tots els passos bàsics i es continua amb el perfeccionament de les fi gures fetes fi ns a aquest moment. El curs de perfeccionament es prolongarà fi ns que els professors no consideren que el grup pot passar al següent nivell.

NIVELL MITJÀ:
El nivell mitja està pensat per a persones que ja controlen perfectament els passos bàsics de tots els balls de saló i llatins. Aquest curs es dedicarà a l’aprenentatge de fi gures d’un grau mitjà/alt de difi cultat aplicades als diferents ritmes llatins i de saló. El curs mitjà es prolongarà fi ns que els professors no consideren que el grup pot passar al següent nivell.

NIVELL AVANÇAT:
Aquest curs està pensat per a persones que controlen perfectament tots els ritmes. Les fi gures que en ell es fan es consideren d’un nivell alt de difi cultat, són fi gures amb voltes i difi cultat en el moviment de braços i cames.

RITMES LLATINS:
Curs pensat per a totes aquelles persones que volen especialitzar-se en els ritmes més de moda del panorama musical llatí, la Salsa es treballarà de manera constant combinant-se amb la “Bachata” i el “Cha Cha Cha”. Els nivells seran els especifi cats anteriorment.

SEVILLANES:
Nova proposta formativa. Es treballaran les 4 sevillanes, tècnica de braços i estil.
*En cadascu’n dels nivells esmentats s’insistirà molt en les diferents tècniques que es requereixen per a poder ballar en parella. També s’explicaran les diferents tècniques necessàries per tal de poder ballar solts i perfeccionar els girs, l’equilibri i el control del cos a nivell postural; sempre aplicat a la situació concreta dels alumnes de cada
grup i adaptant-nos al seu nivell.
Els professors podrem reorganitzar els grups en base a la seua evolució, tant pel que fa als nivells com pel que fa a l’horari. Així mateix seran els responsables d’assessorar l’alumne respecte del nivell que li convinga més cursar.

PREUS

• 1 Taller al quatrimestre: 80,00€
• 2 Tallers al quatrimestre: 130,00€
(descompte de 30,00€ al segon taller)
• TARIFA JOVE: 65,00€ per taller quatrimestral
(menors de 27 anys)
*Tots els preus són per persona

INSCRIPCIÓ

1. La inscripció es farà abonant l’import del curs o cursos al següent número de compte de l’entitat bancaria
Bankia: IBAN ES27 2038 6186 7660 0014 9808.
2. Cal fer ingressos individuals, no per parella sinó per persona.
3. Al concepte de l’ingrés cal especifi car: nom i cognoms, codi de taller o tallers en els que s’inscriviu. Podreu
trobar aquest codi a la taula dels cursos i horaris disponibles en la primera columna. Els tallers estan
numerats de l’1 al 10. Cal posar aquesta numeració.
4. El primer dia de classe, caldrà entregar als professors el justifi cant bancari del pagament dels cursos per tal
de poder accedir a la classe.

TELÈFONS DʼINFORMACIÓ
Maria, coordinadora d’inscripcions: 699 29 62 74
Luis Tomás, tresoreria: 675 752 080
https://www.facebook.com/ballemballant
jordijuniorv@gmail.com


INFORMACIÓ DELS CURSOS

DURADA: Les classes tindran una hora i mitja de duració a excepció de les Sevillanes que tenen una durada d’una hora.
NOMBRE D’ALUMNES PER GRUP: Mínim per obrir un grup 14 alumnes per classe, impartida per un professor o professora.
A partir de 24 alumnes per grup la classe serà impartida per 2 professors o professores.
S’acceptaran un màxim de 40 persones per grup.



CALENDARI DʼACTIVITATS 2016/17


Diumenge 25 de setembre:

Trobada BALLEM BALLANT a la pinada del poliesportiu de Picanya de 12.00 a 19.00.

Dissabte 17 de desembre:
Sopar de nadal BALLEM BALLANT (Noches de Bohemia).

Dissabte 4 de febrer:

Festa anual BALLEM BALLANT
Tropicana.

Dissabte i Diumenge 
25 i 26 de febrer:
Viatge ENAMORATS PEL BALL
Hotel Diamante Beach Calp.

Diumenge 9 dʼabril:

Festival sol.lidari “PICANYA BALLA PER UN MÓN SOL.LIDARI”
Teatre Municipal Picanya.

Dissabte i Diumenge
3 i 4 de juny:
Viatge FINAL DE CURS Hotel
Gandia Palace.

Dissabte 24 de juny:

Festival de Final de Curs a
la Plaça del País Valencià de
Picanya.