estalvi_aigua
Estalvi aigua
En un municipi com el nostre, amb una molt extensa zona verda, la preocupació per l'estalvi d'aigua de reg ha de ser una constant. Els jardins de Picanya, especialment els de nova construcció incorporen sistemes de reg per degoteig.

També, des de l'Ajuntament es col·labora amb l'empresa Aigües de l'Horta, subminis-tradora de l'aigua potable, en campanyes informatives i de conscienciació.

Descarrega el fullet informatiu sobre estalvi d'aigua editat per Aigües de l'Horta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya.