79-83plmajor01
Plaça Major
Construcció de la Pl. Major
L'any 1973 l'Ajuntament adquirí les cases que, més tard, s'enderrocarien per a construir l'actual Plaça Major. Esta plaça, junt a la Pl. del País Valencià, fou inaugurada per Josep Lluís Albiñana.
79-83plmajor01
79-83plmajor02
79-83plpais
79-83pl pais