83-87nousserveis1
Nous serveis a la ciutadania
Contenidors, transport, neteja...
Poc a poc van creixent els serveis a la ciutadania. Ací podem veure fotos del nous gabinet psicopedagògic, de l'arribada dels primers contenidors per al fem, transport públic...
83-87gavinet
83-87nousserveis1
83-87nousserveis2
83-87nousserveis3
83-87nousserveis4
83-87serveisgeneralitat2
83-87serveisgenralitat1