Centre Alqueria de Moret
Servei de l'Agència Agricultor
Av. Alqueria de Moret, 41
961 295 440
Aparcament;Carril bici;Zona wi-fi
Des de les oficines de l'Agència de l'Agricultor al Centre de Desenvolupament Local, es dóna suport al sector agrari local mitjançant l'organtizació de cursos, gestió d'ajudes, plagues agràries, assegurances, assessorament tècnic, etc. També es coordinen qüestions mediambientals com ara el curculiònid de les palmeres i els horts d’oci o esplai per a la ciutadania.


Enllaços d’interés:

 

Informació:


Seguiment setmanal del Poll Roig de CalifòrniaButlletins d’avisos del la Generalitat Valenciana

 

Cursos de Carnet de Manipulador de Plaguicides

 

Cursos d’especialització del Servei de Desenvolupament Tecnològic

 

 

Plagues i malalties amb programes de control i erradicacicació:

 

Ceratitis capitata (mosca de les fruites)

 

Tuta absoluta (tuta de la tomaca)

 

Rhynchophorus ferrrugineus (escarabat morut de les palmeres) Tríptic de tractaments 

Paysandisia archon (barrinadora de les palmeres)

 

Xanthomonas campestris