canvi_estacionament_semestral
30 de de juny de 2023
Canvi semestral d'estacionament
En els carrers on així s'indica

Cal recordar que el dia 1 de juliol canvia el costat on es pot aparcar als carrers amb alternança semestral.
Per tant, és important parar atenció a on tenim aparcat el cotxe en esta data per tal d'evitar problemes i possibles sancions.

Més facilitat
A finals de l'any 2018 es va a modificar la norma d'aparcament altern en aquells carrers on així es fa. Per a evitar les dificultats generades per l'actual canvi mensual (amb cotxes que queden en el costat incorrecte del carrer cada mes) es procedí a renovar la senyalització d'aquests carrers i instal·lar plaques que limiten l'estacionament en períodes de sis mesos.

Dos canvis a l'any
D'esta manera en lloc dels dotze canvis que existien abans, es produixen tan sol dos (un l'1 de gener i un altre l'1 de juliol), amb el que es reduixen al mínim possible les situacions derivades dels vehicles que es queden en el costat no autoritzat de la via i que solen desembocar en dificultats de pas i retirada de vehicles amb grua així com la corresponent sanció.

 

canvi_estacionament_semestral