anunci_escola_taller_jardineria
04 de de setembre de 2023
Formació amb titulació de certifitcats de professionalitat en jardineria per a persones aturades
Contractes de formació per a l'alumnat

 

Amb l'objectiu de millorar les opcions d'ocupació de les persones aturades l'Ajuntament de Picanya, amb el suport de la Generalitat Valencina, el Ministeri d'Ocupació i la Unió Europea posa en marxa una iniciativa de tallers d'ocupació en l'especialitat de jardineria.

La informació és la següent: 

 

TALLER D'OCUPACIÓ MIXTE ESCOLA DE JARDINERIA JOSE CASABAN
I FOTAE/2023/15/46
(Dirigits a home i dones desocupats/as majors de 18 anys).

Especialitat formativa: (AGAO0108) Activitats Auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

TALLERS D'OCUPACIÓ PER A DONES 2023 ESCOLA DE JARDINERIA JOSE CASABAN
II FOTAE/2023/10/46.

(Dirigits a dones desocupades majors de 18 anys).

Especialitat formativa: (AGAO0108) Activitats Auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Informació General:

El programa de Tallers d'Ocupació és un programa mixt d'ocupació i formació l'objectiu del qual és incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de 18 o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Resolucions de 28 de desembre de 2022, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aproven les convocatòries del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació i Tallers d'Ocupació per a dones per a l'exercici 2023, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits:

Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones demandants d'ocupació, registrades en un servei públic d'ocupació, majors de 18 anys.

Durada:

Els Tallers d'Ocupació tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball.

Formació:

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 1.2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 1+ 2 o 2+3. En aquest cas la no superació del primer nivell significarà l'expulsió del projecte.

Contractació:

A l'alumnat se'ls contracta per l'Ajuntemnt mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent des de l'inici del projecte, durant 12 mesos.

Per a accedir com a alumne/a:

La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Vídeo tutorial Labora de com inscriure's: ¿Cómo inscribirse en los Talleres de Empleo y Et Formem? - YouTube

Especialitat: (AGAO0108) Activitats Auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu:

Es publicaran les bases generals en la web de LABORA. Una vegada reunida la comissió es publicaran les bases específiques dels Tallers d'Ocupació aprovats en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora.

 

 

  

 

anunci_escola_taller_jardineria

 

 

 

 

Notícies relacionades