ecoparcmobil
Eco-Parc mòbil

A les ubicacions d'Av. Sta. M. del Puig (cantó C/ Senyera) i C/ Sant Joan Baptista (zona aparcament), cada mes, s'instal·laun Eco-Parc móbil. L'objectiu d'aquest Eco-Parc mòbil és facilitar la recollida selectiva (i posterior tractament) d'aquells residus que no tenen un contenidor específic al nostre poble. 

 

CALENDARI:

25 a 27 gener C/ Sant Joan Baptista
19 a 21 febrer Av. Santa Maria del Puig
11 a 13 abril Av. Santa Maria del Puig
09 a 11 maig C/ Sant Joan Baptista
03 a 05 juny Av. Santa Maria del Puig
22 a 24 agost Av. Santa Maria del Puig
16 a 18 setembre C/ Sant Joan Baptista
14 a 16 octubre Av. Santa Maria del Puig
07 a 09 novembre C/ Sant Joan Baptista
05 a 07 desembre Av. Santa Maria del Puig
30 a 31 desembre C/ Sant Joan Baptista

 

calendari_eco_parc_mobil_2024

 


Què es poden deixar en aquest Eco-Parc mòbil?

Entre els elements que es podran depositar en aquesta instal·lació itinerant estan residus d'aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors,  joguets electrònics,  olis de motor, pantalles,  tubs fluorescents, tòners i cartutxos d'impressora pneumàtics, càpsules de café, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries...

Gestió responsable dels residus 

Cada dia és més evident la necessitat d'una gestió responsable dels residus. En aquesta gestió, el primer pas està en mans de la ciutadania. Una vegada produït el residus som els ciutadans i ciutadanes els responsables de depositar aqueix residu en el lloc adequat per a garantir el seu òptim tractament. En este sentit, l'extensa xarxa de contenidors, l'Eco-Parc al costat del cementeri vell de Paiporta, estos Eco-Parc mòbils, i fins i tot el Servei Gratuït de Recollida de Voluminosos oferit per l'Ajuntament (sols cal telefonar al 961 591 448) són opcions suficients com per a evitar, per exemple, l'abandó d'andròmines a la via pública.