IMG_3455
Aparcament Municipal
Av. Sanchis Guarnet (accés darrere del Mercat)
24h - 365 dies a l'any

Aparcament públic situat darrere de l'Ajuntament (accés des d'avinguda Sanchis Guarner, darrere del Mercat Municipal).

Ofereix places d'aparcament de lloguer i places d'accés per hores.

Els preus d'estos serveis són:

A) Places en lloguer
Automòbils 24hores: 35 €/mes
Motocicletes i ciclomotors 24hores: 9 €/mes
Vehicles automòbils de 08:00 a 20:00hores de dilluns a diumenge: 25€/mes
Vehicles automòbils de 20:00 a 8:00hores de dilluns a diumenge: 25 €/mes

B) Places d'accés lliure
La primera hora és gratuïta. A partir d'eixa primera hora el preu és de 0,01 €/minut (+IVA).

Per a sol·licitar el lloguer de les places sols cals presentar la corresponent instància al servei DIGA'M de l'Ajuntament.