Nova sala d'spinning de la Piscina Coberta
Nova sala d'spinning de la Piscina Coberta
Execució de sala multiús en la piscina coberta per la pràctica de sppining
Localització: Piscina coberta (Av. de la Primavera)
Data d'inici de les obres: Setembre 2009
Data de finalització de les obres: 25 de gener de 2010
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
L'actuació ha tingut com a objecte l'ampliació de les instal·lacions de la piscina coberta, tot i creant-se un nou volum de 90 metres quadrats de superfície construïda. La sala polivalent està situada a la banda Nord de l'edifici principal, dóna façana a l'Avinguda Manuel Sanchis Guarner. La sala és accessible des de l'interior, per la qual cosa ha estat necessari construir una estructura de dues plantes. Els materials emprats són semblants als existents a la resta de l'edifici de la piscina, amb grans zones de vidre i perfileria d'alumini acabat inox. Cal ressaltar la terminació superior de la façana, on s'ha integrat un rètol publicitari de la instal·lació amb una terminació de plaques traslluïdes de policarbonat, dotat d'una il·luminació exterior. La sala està dotada d'un sistema de climatització independent al de la resta de l'edifici, per a satisfer les necessitats concretes d'esta sala. La creació d'esta sala polivalent permetrà atendre a les noves demandes esportives, en concret servirà per la pràctica de sppining, consistent en un entrenament aeròbic que es realitza amb una bicicleta estàtica al ritme de la música.
Motiu de la intervenció:
Millorar les instal·lacions esportives, a més d’oferir la possibilitat de la pràctica de sppining.
Sala de spinning
Sala de spinning 2
Sala de spinning 3
Sala de spinning 4