Reasfaltat del Carrer Marqués del Túria
Reasfaltat del Carrer Marqués del Túria
Reasfaltat del Carrer Marqués del Túria
Localització: C/ Marqués del Túria
Data d'inici de les obres: Gener 2010
Data de finalització de les obres: finals 2010
Font de finançament:
Inversió Municipal.
El carrer Marqués del Turia ha estat totalment asfaltat. Aquest carrer, un dels de major densitat de trànsit del nostre municipi, dóna accés a l'Ajuntament, a l'oficina de Correus o al Mercat Municipal.
Motiu de la intervenció:
Amb el pas del temps hi havia moltes zones de l’asfalt que requerien d’una reparació. Es va decidir fer un asfaltat complet per tal d’aconseguir millorar la superfície de tot el carrer de manera homogènia
Reasfaltat del Carrer Marqués del Túria
Reasfaltat del Carrer Marqués del Túria 2