Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals
Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals
Nova rotonda a la Ronda Sud-oest
Localització: Ronda Sud-oest
Font de finançament:
Pla Provincial d´Obres i Serveis 2010
Motiu de la intervenció:
Enjardinament de la nova rotonda en la ronda sud-oest. Instal·lació de font i jardineria i recreació d'un entorn d'horta amb la incorporació de figures d'acer.
Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals
Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals 2
Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals 3
Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals 4
Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals 5
Nova rotonda a la zona de la Ronda Sud-oest. Enjardinament i instal·lació de font i figures ornamentals 6