Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta
Instal·lació de 9 ascensors a l'edifici Vistabella, i rehabilitació de façana i coberta.
Localització: Carrer Vistabella núm. 1-15 i Plaça Cervantes núm. 1 de Picanya
Data d'inici de les obres: setembre 2009
Data de finalització de les obres: desembre 2010
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
La intervenció consisteix en la instal·lació de nou ascensors en la façana principal de l’edifici Vistabella.

A més, a més, en aquesta intervenció s’urbanitzarà la vorera afectada per la intervenció, substituint la canonada d'aigüa potable i els paviments, ampliant la dimensió de la vorera.

Amb esta intervenció es donarà servici a 108 vivendes situades en plantes altes de l’edifici Vistabella.

La instal·lació dels ascensors millora les infraestructures dels edificis de més antiguetat del nucli urbà de Picanya, ajudant a contribuir a la regeneració urbana dels nostres edificis.

Atés que este immoble està ubicat en una zona de transició urbana d'ús residencial i de magatzems, es pretén millorar la integració ambiental, estètica i arquitectònica del conjunt del carrer.
Motiu de la intervenció:
L’objecte de l’actuació és afavorir l’accessibilitat dels veïns a les seues vivendes, per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques i la possibilitat de comunicació vertical per mitjà d’ascensors.

A més de l’anterior, s’aprofita per a rehabilitar les fatxades i les cobertes, millorant l’estanquitat de la coberta i l’estètica de l’edifici..
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta 2
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta 3
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta 4
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta 5
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta 6
Instal·lació d'ascensors a l'edifici Vistabella i rehabilitació de façana i coberta 7