Obres a la porta de l'escola infantil El Cuquet
Millora dels accesos als centres educatius
Ampliació de vorera
Localització: C/ P Sang, C/ Verge de Monserrat, Av. Generalitat Valenciana i Av. l'Horta.
Data d'inici de les obres: Desembre 2014
Data de finalització de les obres: Gener 2015
Les eixides i entrades dels centres educatius són sempre situacions d'acumulació de persones. La presència de menors i, malauradament, de massa vehicles, pot produir situacions de certa perillositat. En eixe sentit l'Ajuntament ha decidit intervindre i millorar la comoditat i seguretat d'estos accesos.
Així davant de les dues escoletes infantils dels carrers P. Sang i Verge de Monserrat (les conegudes com a "les monges" i "el cuquet") es procedeix a ampliar la vorera, tot i eliminant l'aparcament just davant la porta, i instal·lant un banc que permeta l'espera i també faça de tanca limitadora.
A la porta de l'escola Ausiàs March es construix un pas elevat per a vianants en la línia dels ja existents en altres creuaments del poble.
A l'accés a l'escola Baladre també es realitzen treballs de millora a les zones enjardinades i iluminació i també està previst un accés per a vianants des de Generalitat Valenciana.
Obres a la porta de l'escola infantil El Cuquet
Obres a la porta de l'escola infantil de les monges
Obres a la porta de l'escola infantil de les monges
Obres a la porta de l'escola infantil de les monges
Obres a la porta de l'escola infantil de les monges
Obra finalitzada