La Junta de Govern (abans coneguda com a Comissió de Govern) està integrada per l’Alcalde i un nombre de regidors/regidores no superior a nou, nomenats lliurement per l’Alcalde per mitjà d'una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal.

Els membres de la Junta de Govern són designats per l'Alcalde de Picanya.

La Junta de Govern es reuneix el mateix día que les comissions informatives. 

Els membres de la Junta de Govern són:

Josep Almenar Navarro

 

1r Tinent d’alcalde a Rosario González i Fernández.

2a Tinent d’alcalde a Guillem Tortosa i Soriano.

3r Tinent d’alcalde a Asdrúbal Ferrer i Alcaide.

 


    Sessions: Tots els divendres a les 14 :00h.