vehicles_electric_bonficacio
03 de gener de 2017
Bonificació del 50% de l'impost de vehicles per a elèctrics i híbrids
La nova ordenança municipal vol potenciar l'adquisició de vehicles menys contaminants
En estos dies estem escoltant notícies de ciutats com ara Madrid o Barcelona on els nivells de contaminació estan arribant a suposar un risc real per a la salut dels seus habitants. Gran part d'esta contaminació està produïda per la utilització massiva de vehicles amb motors de benzina o diesel.
En este context els vehicles elèctrics poden suposar una gran alternativa en desplaçaments de tipus urbà o interurbà de no massa distància.

Bonificació del 50% de l'impost de vehicles
Des de l'Ajuntament de Picanya s'ha volgut oferir un incentiu a la compra i ús d'este tipus de vehicles i, en eixe sentit, es va procedir a la modificiació de l'ordenança de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i des d'este 2017 els vehicles elèctrics, així com els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-diésel, o elèctric-gas) gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost
del 50%. Per a ser beneficiari de la bonificació deurà sol·licitar-se expressament per la persona interessada, i tindrà efectes, si cal, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite. A la sol·licitud haurà d'acompanyar-se l'acreditació del compliment de les condicions exigides per al seu reconeixement, mitjançant l'aportació de còpia de la fitxa tècnica del vehicle. vehicles_electric_bonficacio