Des de les oficines del Servei Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya situades a la Pl. Espanya, 2 (Tel. 961 594 460) s'ofereix un complet treball d'assessorament en totes aquelles matèries relacionades amb l'habitatge: Comunitats, ajudes, lloguer, instal·lació d'ascensors...
Horari d'atenció al públic: dilluns a dijous de 09.00 a 11.00h

 

 

AJUDES MUNICIPALS A LA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS 

Ja està obert el termini per a la sol·licitud d'ajudes municipals a la instal·lació d'ascensors i millora d'accessibilitat (eliminació d'entrebancs arquitectònics).

Esta convocatòria té com a objecte oferir ajudes destinades a la modernització del parc edificat en tota la població, tot i millorant la funcionalitat de les edificacions més antigues.

Les edificacions que es poden acollir al present programa d'ajudes són aquelles comunidats que sumen com mínim, vuit viviendes, o excepcionalment menys, quan en l'inmoble habiten persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

La quantia de les ajudes serà del 20% del cost subvencionable de l'actuació correspondient amb els següents màxims:
a.- de 9.000€ per a la instal·lació d'ascensors i de 3.000€ per a instal·lar salva-escales o altres dispositius.
b.- de 200€ per a la instal·lació d'elementos d'informació o d'avís en escales i ascensors.
c.- de 3.000€ per a adequació d'instal·lacions existents.

El termini per a sol·licitar estes ajudes finalitza el 20 de desembre de 2020.

Més informació i assessorament al Servei Municipal d'Habitatge. Cita prèvia: 961 594 460.

Normativa completa en document PDF a peu d'esta plana.

 

 


bnr_ajudes_ascensors

Ajudes municipals a la instal·lació d'ascensors

L'Ajuntament de Picanya acaba de fer públic el nou programa d'ajudes a la instal·lació d'ascensors i eliminació d'entrebancs arquitectònics.

Actuacions subvencionables
Es  consideraran  actuacions  subvencionables  en  matèria  d’accessibilitat  (eliminació  de  barreres arquitectòniques)  les  que  adecuen  els edificis,  i  els  accessos  als  habitatges,  a  la  normativa  en  vigència.  En particular:

 

1.  Instal·lació  d’ascensors,  salva-escales,  o  altres  dispositius d’accessibilitat,  tot i incloent  els  adaptats  a  les  necessitats  de  persones amb  discapacitat  sensorial.

2.  La  instal·lació  d’elements  d’informació  o  d’avís,  com  ara  senyals lluminosos  o  sonors  que  permeten  l’orientació  en  l’ús  d’escales  i ascensors.

3.  La  intervenció  en  instal·lacions  existents  per  a  adequar-les  als actuals  criteris  d’eliminació  d'entrebancs,  i  la  seua  adequació  a  la  situació  física  de  les  persones  residents. Totes  les  actuacions  subvencionables  anteriors,  podran  incloure,  als efectes  de  la  determinació  del  cost  total  de  les  obres,  honoraris  de les  persones  professionals  intervinents,  costos  de  la  redacció  dels projectes,  informes  tècnics  i  certificats  necessaris,  despeses  derivades de  la  tramitació  administrativa,  i  altres  despeses  generals  semblants, sempre  que  tots  ells  estiguen  degudament  justificats.  No  s’inclouran impostos,  taxes  o  tributs.

Quantitat subvencionable
La  cuantía  de  las  ayudas  no  excederá  d'un  20%  del  coste  subvencionable  total  de  l'actuació  corresponent amb els límits determinats a la convocatòria.

Beneficiàries

Podrán  ser  beneficiaries  de  les  ajudes,  les  comunitats de veïns i veïnes  del poble  de  Picanya. 

Més informació i presentació de sol·licituds

Per a ampliar informació o presentar les sol·licituds caldrà posar-se en contacte amb l'oficina municipal d'habitatge. Pl. Espanya, 2, tel. 961 594 460.
 

 

 

 


 


 

bnr_assessorment_clausuales_sol

Al desembre de 2016 una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obligava als bancs a retornar els diners cobrats de forma irregular per mitjà d'una clàusula, les anomenades “clàusules sòl” que impedeixen que els i les clientes es puguen beneficiar de les baixades dels tipus d'interès. 

Assessorament gratuït

Tot i atenent a esta situació l'Ajuntament de Picanya ha decidit prestar assessorament legal gratuït a aquells veïns i veïnes que consideren que poden estar en condicions de reclamar la devolució dels diners cobrats de més.  Este assessorament s'ofereix des del Servei Municipal d'Habitatge, i permet conèixer, en primer lloc, si es té dret a reclamar i, en última instància, com realitzar aquesta reclamació.


 


 

 

bnr_servicio_asesoramiento_desahucios

El Ayuntamiento de Picanya asesora a las personas afectadas por desahucios hipotecarios

El servicio de vivienda municipal ofrece asesoramiento legal gratuito

El Ayuntamiento de Picanya ha decidido ofrecer asesoramiento legal gratuito a aquellas personas que, en nuestro municipio se vean afectadas por procesos de desahucios por no poder pagar las hipotecas correspondientes.

De esta manera el Ayuntamiento se sitúa junto a las personas que, de forma más directa, están padeciendo el estallido de la burbuja inmobiliaria combinada con la actual crisis económica y las práxis no especialmente éticas de determinadas entidades financieras. El objetivo de la medida es garantizar el acceso a los recursos legales necesarios a personas, que, de otra manera se encuentran en una gravísima situación de desamparo frente al enorme poder legal de la banca.

Este asesoramiento y seguimiento del proceso se ofrecerá desde el departamento de vivienda del Ayuntamiento situado en las oficinas de Plaza España, 2 y que atiende al público en horario de 9.00 a 11.00h y a través del teléfono 961 594 460.

Acudir cuanto antes

En ese sentido desde el servicio de vivienda del Ayuntamiento de Picanya se recomienda que las personas afectadas por este tipo de procesos acudan a solicitar su asesoramiento en cuanto se produzca el primer impago de una cuota hipotecario con el objetivo de abordar cuanto antes la situación y evitar que el proceso avance sin seguimiento llegando a puntos donde una solución positiva para las personas afectadas ya sea inviable.