Diferents programes i projectes municipals tracten de promoure l'ocupació, la formació i l'assessorament de les persones en procés de recerca de treball, de millora de la seua capacitació, emprenedores, etc...


  Programes Municipals d'ocupació i auto-ocupació                                                                          
 
bnr_plan_local_ocupacion_ocupat_2016
bnr_plan_empleo_conjunto
bnr_ceam
 

  Serveis d'assessorament                                                                                                                     
 
bnr_alquria_moret
 

  Formació i capacitació professional                                                                                                    
 

bnrmentor
bnrepa1415
banner_becamos_oct_2014
bnr_red_conecta
bnr_practiques_professionals
bnrladiputebeca2013
bnr_curs_idiomes_01_2013
Obtenció on-line carnet de manipulador
 
  Treballar a l'Ajuntament                                                                                                                         
 
    :: Convocatòries de lloc de treball a l'Ajuntament
 
  Altres                                                                                                                                                         

bnr_horts_socials
 

Vídeos relacionats
L'Alqueria de Moret
03 de gener de 2008

L'Alqueria de Moret