beca_postgrau_mobilitatjpg
18 de gener de 2017
L'Ajuntament convoca una beca per a joves postgraduats
Vinculada al desenvolupament d'un projecte de mobilitat sostenible al terme municipal
L'Ajuntament de Picanya ha convocat una beca de potgrau dins el context del programa "Pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València".
L'objectiu primordial d'esta beca és la formació en l'àmbit local de joves postgraduats mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació i en el marc d'un projecte innovador. 

Mobilitat i accessibilitat
Esta beca es vincula al projecte “Nou Model de Mobilitat i Accessibilitat: Carril per a Bicicletes al Terme Municipal de Picanya” amb la intenció d'ampliar l'extensa xarxa de carril bici el nostre municipi.

Dotació i durada
Esta beca està dotada amb un import de 1.000 euros bruts mensuals. Esta beca tindrà una durada de 6 mesos.

Requisits
La beca s'adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reuneixin els següents requisits principals: ser veí/veïna d'un municipi de la província de València, estar en possessió d'algun dels següents títols oficials universitaris: Arquitectura, Enginyeria Civil, Enginyeria d'Edificació, Enginyeria d'Obres Públiques, Enginyeria en Topografia, Enginyeria en Camins Canales i Ports o equivalent, ser major d'edat i no ser major de 35 anys i no desenvolupar activitat laboral regular.

Podeu trobar les bases completes al PDF enllaçat a peu d'esta mateixa plana.