matriculacio_19_20
10 de d’abril de 2019
Al maig arranca el procés de matrícula per a educació infantil i primària
Les dues escoles públiques ofereixen jornades de portes obertes

Al mes de maig s'inicia el procés de matriculació als centres educatius d'infantil i primària del nostre poble. Per tal de garantir les millors condicions per a este procés l'Ajuntament envia a totes les famílies amb fills i filles en edat d'incorporar-se als centres una carta personal amb tota la informació (que repdroduïm ací) i ofereix un servei d'assessorament i informació per a resoldre qualsevol dubte.

A més, les dues escoles públiques del nostre poble ofereixen jornades de portes obertes on conèixer el seu projecte educatiu i les instal·lacions.


MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
PICANYA / CURS 2019-2020

SOL·LICITUDS
La sol·licitud d’admissió es presentarà, en el centre educatiu, on es demane plaça en primera opció.
El model de sol·licitud es podrà obtindre (una volta publicada) en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

NORMATIVA APLICABLE
DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat.
ORDRE de 7/2016, de 19 d’abril, que desenvolupa l’esmentat decret.
RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, del Director Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València (DOCV 28/03/2019), per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la C.V. que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat, curs 2019/2020.
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, del Director General de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen determinants procediments i es modifiquen els annexos de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ (resum) 
Termini presentació sol·licituds: 9 a 17 de maig
Publicació llistes provisionals: 30 de maig
Reclamacions davant direcció centres: 30 de maig a 3 de juny
Publicació llistes definitives: 12 de juny
Al·legacions a les llistes definitives: 12 a 14 de juny
Termini formalització matrícula 13 de juny: a 3 de juliol 

Oferta de centres sostinguts amb fons públics a Picanya


• Col·legi públic Ausiàs March (codi 46015642)
Av. l’Horta 2 - Tel. 962 564 820
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi públic Baladre (codi 46006574)
Av/ Senyera, 52 - Tel. 962 564 840
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi concertat Escola Gavina (codi 46016671)
Partida La Martina s/n - Tel. 96 159 05 94
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys 
Primària
Menjador escolar i transport escolar


JORNADA DE PORTES OBERTES
Per tal que les famílies que estiguen interessades puguen  conèixer  les línies pedagògiques, el projecte educatiu, els serveis  i visitar les instal·lacions, els centres educatius organitzen jornades de portes obertes a les quals us animen a participar:

CEIP Baladre: dimarts 7 de maig a les 17.00h

CEIP Ausiàs March: dimecres 8 de maig a les 17.00hInformació 
Servei DIGA’M Ajuntament de Picanya 
Dilluns a dijous: 09.00 a 19.00h. Divendres: 09.00 a 17.00h. 
Telèfon: 961594460
Correu-e: atenciociutadania@picanya.org
Taulers d’anuncis dels col·legis

 

Vídeos relacionats