ecoparc_movil_07_08_OCT_2019
02 de octubre de 2019
Eco-Parc mòbil des del dilluns al carrer Sant Joan Baptista
Per a residus que necessiten un especial tractament: aparells electrònic, mòbils, joguines electròniques, pantalles, fluorescents, tòners...

Els dies 7 i 8 d'octubre, al carrer Sant Joan Baptistat (entre els carrers Verge del Carme i Bonavista) s'instal·larà un Eco-Parc móbil. 
L'objectiu d'este Eco-Parc mòbil és facilitar la recollida selectiva (i el posterior tractament) d'aquells residus que no tenen un contenidor específic al nostre poble. 

Este nou eco-parc mòbil és continuador dels que ja es van instal·lar fa uns mesos a l'avinguda Sta. Maria del Puig i la idea és continuar rotant la seua instal·lació per a arribar tan a prop de la tota la ciutadania com siga possible.

Què poden deixar en este Eco-Parc mòbil?
Entre els elements que es podran dipositar en aquesta instal·lació itinerant estan residus d'aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors,  joguines electròniques,  olis de motor, pantalles,  tubs fluorescents, tóners i cartutxos d'impressora pneumàtics, càpsules de cafè, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries, radiografies...

Horari
L'horari d'obertura de l'Ecoparc Mòbil serà de 10.00 a 14.00 hores, i de 16.00 a 19.00 hores. 

Gestió responsable dels residus 
L'Ecoparc Mòbil facilita a la ciutadania la tasca de desprendre's adequadament d'aquells utensilis i aparells que ja no tenen valor i que, per les seues característiques, no es poden dipositar a contenidors convencionals. L'ús correcte d'unes i altres instal·lacions és fonamental per a una recollida selectiva que puga garantir el millor tractament i amb ell, el mínim impacte al medi ambient. efectiva, i l'eliminació segura de residus. S'evita així el seu abocament incontrolat, es redueix el volum de fem que acaba als abocadors, s'estalvia en matèries primes i energia al reciclar, i s'ajuda al tractament adequat de tots els residus.

L'Ecoparc Mòbil és una iniciativa de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Picanya

ecoparc_movil_07_08_OCT_2019