gripe diaporama sanidad val_tots
31 de octubre de 2019
Campanya de vacunació contra la grip al Centre de Salut de Picanya
Des d'este proper dilluns 4 de novembre

Com en anys anteriors el Centre de Salut de Picanya posa en marxa, des d'este proper dilluns 4 de novembre, la campanya de vacunació antigripal. 

Què has de saber?
La grip és una malaltia respiratòria aguda, caracteritzada per l’alta contagiositat i l’aparició en forma d’epidèmies anuals. Les epidèmies anuals solen estar causades pels virus A i B.
La grip afecta fonamentalment xiquets i xiquetes, persones majors i persones amb patologies cròniques, i és més greu en aquestes últimes.

La vacunació de la grip estacional aquest any 2019, com en anys anteriors, va dirigida als següents grups de població:

Persones majors a partir de 65 anys. Es farà especial èmfasi en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.
Persones amb menys de 65 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:
Menors (a partir dels 6 mesos) i persones adultes amb malalties cròniques cardiovasculars (excepte hipertensió arterial aïllada), neurològiques o respiratòries, incloent-hi displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.
Menors (a partir dels 6 mesos) i persones adultes amb:
diabetis mellitus
obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥40 en adults, ≥35 en adolescents ó ≥3 DS en la infància)
malaltia renal crònica i síndrome nefròtica
hemoglobinopaties i anèmies
hemofília i trastorns hemorràgics crònics, així com receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples
asplènia o disfunció esplènica greu
malaltia hepàtica crònica, incloent-hi alcoholisme crònic
malalties neuromusculars greus
Immunosupressió (inclosa l'originada per la infecció de VIH, per fàrmacs – incloent-hi tractament amb eculizumab - en els receptors de trasplantaments i dèficit de complement).
càncer i hemopaties malignes
implant coclear o en espera d’aquest
fístula de líquid cefaloraquidi
malaltia celíaca
malaltia inflamatòria crònica
trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres

En aquest grup es farà un especial èmfasi en aquelles persones que precisen seguiment mèdic periòdic o que hagen estat hospitalitzades l’any precedent.
Menors entre els 6 mesos i els 18 anys d’edat que reben tractament prolongat amb àcid acetil salicílic, per la possibilitat que tenen de desenvolupar una síndrome de Reye grega després de la grip.
Persones de qualsevol edat (≥ 6 mesos) institucionalitzades de manera prolongada.
Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.
Menors entre els 6 mesos i els 2 anys d'edat, per als nascuts en prematuritat abans de les 32 setmanes de gestació.
Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions:
Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris, tant d'atenció primària com especialitzada i hospitalària; pública i privada, així com personal d'oficines de farmàcia. Es farà especial èmfasi en el personal que té contacte mantingut amb pacients d'alguns dels grups d'alt risc anteriorment descrits.
Persones que treballen en institucions geriàtriques o en centres d’atenció a malalts crònics, especialment els que tinguen contacte continu amb persones vulnerables.
Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
Persones que proporcionen cures domiciliàries a pacients d'alt risc o majors (definits en els apartats 1 i 2).
Persones que conviuen a la llar, inclosos els menors a partir dels 6 mesos d’edat, amb altres que pertanyen a alguns dels grups d’alt risc, per la seua condició clínica especial (esmentats en el punt 2).
Altres grups en què es recomana la vacunació:
Persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els subgrups següents:
Forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local.
Bombers/es.
Serveis de protecció civil.
Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries.
Personal d’institucions penitenciàries i d’altres centres d’internament per resolució judicial (incloent-hi centres d’acollida d’immigrants).
Personal amb exposició laboral directa a aus domèstiques o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines i també a aus silvestres. La finalitat és reduir l’oportunitat d’una infecció concomitant de virus humà i aviar o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre els dos virus.
En la vacunació de la població infantil s'administraran dosis de 0,5 ml a partir dels 6 mesos d'edat (independentment de la vacuna administrada). En els menors de 9 anys que es vacunen per primera vegada, s'administraran dues dosis de vacuna amb un interval mínim entre dosi de 4 setmanes. En les temporades successives s'administrarà una sola dosi.

El quadre gripal generalment és benigne i té una duració d’entre quatre i cinc dies de mitjana.

La grip es transmet de persona a persona a través de les secrecions respiratòries. El període de transmissibilitat s’estén des de 24-48 hores abans de l’inici dels símptomes fins a 5-6 dies després d’aquests. El període d’incubació és d’1-5 dies.

La vacunació anual és la principal mesura de prevenció contra la grip i és necessari vacunar-se tots els anys, ja que les soques que componen la vacuna canvien d’una temporada a una altra.

L'efectivitat de la vacuna és aproximadament d’entre un 40 i un 60 % encara que pot variar en funció de les soques circulants, vacunacions prèvies i altres variables. L'objectiu principal de les campanyes de vacunació és protegir els grups de risc en els quals la malaltia és potencialment més greu per les seues complicacions.

Altres mesures preventives efectives contra la grip són: en esternudar, utilitzar un mocador d’un sol ús; llavar-se les mans després d’esternudar; beure begudes calentes; ventilar periòdicament les habitacions, i evitar els locals tancats i carregats de fum.

Vídeos relacionats
Cor Les Veus de la Memòria
18 de octubre de 2017

Cor Les Veus de la Memòria

Homenatge als donants de sang
26 de novembre de 2008

Homenatge als donants de sang