convocatoria_projectes_solidaritat_2019
05 de de novembre de 2020
Convocades les ajudes per a projectes de cooperació i solidaritat
Ajudes per a ONG reconegudes i amb experiència

L'Anjuntament de Picanya, a instància del Consell Municipal de Solidaritat acaba de fer pública la convocatòria d’ajudes per a a actuacions en cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart món. Primer: Objecte:

L’objecte i la finalitat d'esta convocatòria és el cofinançament de projectes, activitats i programes, mitjançant la concessió de subvencions per a l’execució dels mateixos en països estructuralment empobrits, la finalitat dels quals siga contribuir al progrés humà econòmic i social dels pobles més desfavorits, així com projectes del quart món que repercuteixen de manera directa a persones afectades del nostre entorn, a través d’organitzacions no governamentals (ONGD), associacions, entitats i fundacions sense ànim de lucre.

Una altra línia d’actuació inclosa en aquestes bases són les que tinguen com a objecte el suport a accions humanitàries en situacions d’emergència.

Entitats Beneficiàries
Podran tenir la condició d’entitat beneficiària les previstes en l’art.24 de la Llei de Cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, així com les associacions i fundacions sense ànim de lucre que contemplen en les finalitats dels seus estatuts la cooperació al desenvolupament.
A banda d'altres requesits les ONGD sol·licitants hauran d’acreditar la seua experiència prèvia de quatre projectes de cooperació en països en desenvolupament, individualment o en agrupació amb altres ONGD.

Bases reguladores
Les Bases Reguladores són les aprovades per Junta de Govern de l’Ajuntament de Picanya en data 12 de gener de 2018 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 26, de 6 de febrer de 2018.

Finançament
Per a atendre l’import de les ajudes a concedir en la present convocatòria, queda afectada l’Aplicació Pressupostària 2312.480 consignada per a subvenciones de solidaritat per un total de 8.000,00 euros.

Termini de presentació
La presentació de sol·licituds estarà oberta l’endemà a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà als 30 dies naturals

Sol·licituds
Les sol·licituds, per les quals se sol·licita ajuda en la present convocatòria, es presentaran atenent al procediment i models establits en l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Picanya.

Documentació a peu de plana.

Galeries relacionades
Vídeos relacionats
25é Rastro Solidari
19 de de maig de 2019

25é Rastro Solidari

24é Rastro Solidari
27 de de maig de 2018

24é Rastro Solidari

Rastro solidari 2017.
28 de de maig de 2017

Rastro solidari 2017.

Rastro Solidari 2016
22 de de maig de 2016

Rastro Solidari 2016