PLANrenhata_2021
28 de abril de 2021
Ajudes a la millora de les condicions d'habitabilitat a l'interior de les cases
La Generalitat obri la convocatòria 2021 del pla RENHATA

La Generalitat Valenciana ja ha obert el teremini per a la sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge. Pla RENHATA. Convocatòria 2021

L'objecte d'esta convocatòria és la concessió de subvencions per a les actuacions de reforma a l'interior dels habitatges dirigits a:
1. Reforma de les habitacions humides (cuines, banys, etc.), amb la finalitat d'adequar-los a les condicions actuals d'habitabilitat, incloent-hi, si és necessari, l'adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
2. Reforma de l'habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'ampliació dels espais de circulació de l'habitatge o el canvi de portes o la instal·lació de senyals acústics o lluminosos, si és el cas.
3. Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l'accessibilitat i l'autonomia en l'ús de l'habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Pot demanar-se per part de qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions han de complir diferents requisits: L'edifici ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys, ha de destinar-se a residència habitual, etc...

El pressupost de les obres no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d'adaptació d'habitatges per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33% o majors de 70 anys) ni superior a 12.000 euros.

Teniu informació completa ací: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18507&version=amp

Per a la tramitació d'estes ajudes podeu demanar suport i assessorament al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya


PLANrenhata_2021