limitacio_cami_poli_un_sentit
09 de novembre de 2021
Limitació a un sol sentit del camí al Poliesportiu (vehicles a motor)
Amb motiu de les obres de construcció de l'anell metropolità. Des de dimecres 10/11/21 i fins al final de les obres.

Amb motiu de lesobres de construcció de l'anell metropolità que, en este moment està desenvolupant al nostre poble la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana, el camí al Poliesportiu quedarà limitat a un únic sentit.
Este camí sols podrà utilitzar-se, per part dels vehicles a motor, en la direcció des de Picanya fins al poliesportiu des de dimecres 10 de novembre i fins al final de les obres.

La tornada des del poliesportiu es pot fer, bé pel camí paral·lel a la via de l'AVE o bé pel camí que passa per la porta principal de la instal·lació. En tots dos casos arribarem a la rotonda de la Creu.


limitacio_cami_poli_un_sentit