bonificacio_plaques_solars
22 de novembre de 2021
L'Ajuntament bonifica la instal·lació de plaques solars per a la producció d'energia elèctrica
Reducció del 95% de l'ICIO i del 50% de l'IBI

Les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum estan convertint-se en una alternativa per a la generació d'energia elèctrica.
Una proposta l'avantatge de la qual és generar electricitat en el punt de consum per a intercanviar els excedents i dèficits amb la xarxa elèctrica.

Amb l'objectiu d'impulsar l'autoconsum i l'estalvi l'Ajuntament de Picanya ha decidit aprovar diferents bonificacions fiscals en les seues normatives.

A partir de la publiació de la nova normativa en el BOP (principi 2022) l'Ajuntament de Picanya oferirà diferents rebaixes en el pagament d'impostos municipals a aquelles persones que realitzen obres d'instal·lació de plaques solar per a la generació d'electricitat.

Bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Comunment conegut com llicència d'obres, l'Ajuntament reduirà en un 95% la quota a abonar per les obres d'instal·lació de les plaques.

Reducció de l'IBI
L'Ajuntament reduirà en un 50% el rebut de l'IBI de l'any següent al d'instal·lació de les plaques en vivendes. En el cas d'industries esta reducció serà del 25% (també en el rebut de l'IBI de l'any posterior a la instal·lació).

En definitiva, passar-se a l'autoconsum energètic és una decisió molt encertada. Des de l'any 2010, el preu d'aquesta tecnologia ha disminuït quasi en un 70%, mentre que les factures de llum continuen creixent. A més, implica una major consciència i respecte amb el medi ambient amb la producció d'una energia neta i lliure de generació de CO2.

bonificacio_plaques_solars