renhata_2022
26 de gener de 2022
La Generalitat Valenciana convoca ajudes a la rehabilitació de vivendes
El servei municipal d'habitatge presta assessorament en la gestió

La Generalitat Valenciana ha obert una nova convocatòria del Pla Renhata per a reformar les habitacions humides de ta casa i per a adaptar-la a persones amb diversitat funcional.

Ajudes Renhata 2022

Què inclouen?
Reforma de les hanbitacions humides: cuina, banys o safaretjos (sense incloure electrodomèstics, placa de cocció,
forn o extractor de fums).
Adaptació per a facilitar l'ús per persones amb diversitat funcional: ampliació d'espais de circulació, canvi de portes,
senyals acústics o lluminosos,…
Instal·lació de sistemes integrats de domòtica per a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda: monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, activació mitjançant veu, càmeres per a atenció a dependents i detecció i alarma d'incendi.

Quantia
- Com a mínim obtens el 5 % del preu de les obres, per un import màxim de 600€.
- A més, pots obtindre entre el 25 % i 35 %, amb un màxim de 3.000€ a 5.400€, en funció dels punts obtinguts en la baremació de les sol·licituds.
- També pots obtindre un 5% o un 10% addicional, amb màxims de 600 o 1200€, si compleixes determinats criteris
de sostenibilitat.
- L'obtenció de l'ajuda i l'import que tindrà dependrà de la qualitat constructiva de ta casa i del grau de discapacitat de
qui l'ocupe.


Què se subvenciona?

- Els honoraris professionals (màx. 5 % cost de les obres) i taxes i impostos.
- Les despeses de l'obra, des de 2.000€ fins a 12.000€.

Quan les demane?
- Sol·licita-les entre l’1 de febrer i el13 d’abril de 2022.
- Poden acollir-se obres acabades, en curs o sense començar. (2)

Com i on les demane?
- Sol·licita cita prèvia amb el Servei Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya.
- La sol·licitud es fa telemàticament en:
www.habitatge.gva.es

Característiques de la casa:
- Ha de ser la teua residència habitual.
- Ha de tindre més de 20 anys de antiguitat. (1)

 

(1) Llevat que en l'habitatge hi haja una persona amb un grau de discapacitat superior al 33% o majors de 70 anys.
(2) Sempre que el seu inici siga posterior a l'1 de gener de 2021, i la seua finalització entre el 24 de maig de 2021 i un termini màxim de 6 mesos comptats des de l'endemà a la publicació de la resolució de la concessió de les ajudes en el DOGV.

 

renhata_2022