ajudes_informe_habitatges_2022
03 de de febrer de 2022
Ajudes per a obtindre l'Informe d'Avaluació d'Edificis d'Habitatges
L'oficina municipal d'habitatge assessora en la tramitació d'estes ajudes

Els edificis també es deterioren, com els cotxes. Realitzar l'Informe d'Avaluació d'Edificis d'Habitatges (IEEV.CV) permet anticipar-se als possibles problemes i millorar-ne les prestacions. Conservar adequadament els edificis, permet allargar la vida dels immobles.

Què és l'IEEV.CV?
És un document tècnic que avalua l'estat de conservació d'un edifici, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica.
Tot edifici d'habitatges de més de 50 anys ha de fer l'IEEV.CV i renovar-lo cada 10 anys.
A més, l'ha de tindre si vols demanar una ajuda pública per a rehabilitar-lo.

Qui fa l'IEEV.CV?
La comunitat de persones propietàries o persones propietàries úniques han d'encarregar la redacció del IEEV.CV a professionals de l'arquitectura, de l'arquitectura tècnica, aparelladors i aparelladores, o de l'enginyeria de l'edificació.

Ajudes a l’impuls de l'IEEV.CV 2022

Què se subvenciona?
Una subvenció bàsica del 20% de l'import protegit per a totes les sol·licituds de edificis de més de 50 anys i que complisquen els requisits i documentació çexigida.
Una subvenció addicional que sume fins a 4.500€ segons els criteris d'adjudicació i disposició pressupostària.
Per a adjudicar les ajudes es tenen en compte criteris com el nombre d'habitatges de l'edifici, la seua qualitat constructiva, si es localitza en un espai urbà sensible o, si és o ha sigut habitatge protegit.

Termini de sol·licitud

Es poden sol·licitar entre l’1 de febrer i el 13 d’abril de 2022.
L'informe ha d'estar registrat amb posterioritat al 23 de juny de 2021.

Com i on les demane?
Per a obtenir més informació i assessorament en la tramitació pots adreçar-te a l'Oficina Municipal d'Habitatge.

La sol·licitud es fa telemàticament en:
www.habitatge.gva.es
Si tens dubtes, pots telefonar-nos al:
966 913 016 Alacant
964 333 752 Castelló
963 426 694 València

 

ajudes_informe_habitatges_2022