ajudes_lloguer_2022
05 de de juliol de 2022
Obert el termini de sol·licituds d'ajudes al lloguer d'habitatge
L'oficina municipal d'habitatge presta assessorament per a la tramitació

Amb l'objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, la Generalitat Valenciana (Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica) i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han fet pública una nova convocatòria d'ajudes.Qui pot accedir?
Totes les persones majors d’edat amb
• Contracte de lloguer ( LAU)
• Cessió d’ús d’habitatge o d’una habitació
• Lloguer d’una habitació
• L’habitatge llogat o cedit ha de ser la residència
permanent i habitual
• (certificat collectiu o volant d’empradonament)
• amb rendes entre 0,3IPREM i 3IPREM
• però el màxim augmenta a
• 4IPREM SI famílies nombroses de categoría general o
persones amb Diversitat inferior al 33%.
• 5IPREM, families nombroses categoría especial, Diversitat
igual o superior al 33%

Què es subvenciona?
Els rebuts de lloguer des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de
desembre de 2023, o des de la data de contracte de lloguer fins
31 de desembre.
Límit ajudes ( novetat 2022)
Fins a un 50 % del lloguer persones o Unitats deConvivènci amb
ingressos iguals o inferiors a 1IPREM
Fins a un 45 % ingresos entre 1IPREM i 2,5IPREM
Fins un 40% a partir de 2,5IPREM
però
50% si Persones que viuen soles amb ingressos
constituïts, únicament, per prestacions públiques o quan
tots les persones de la UC tenen més de 65 anys

A tenir en compte
• En el moment d’abonar l’ajuda s’ha d’estar al corrent
d’obligacions tributàries i front la Seguretat Social.
• L’abonament es fa sobre justificació de pagament lloguer
realitzat.
• El compte bancari ha d’estar donat d’alta. SI he canviat
de compte he de comunicar-ho
• Si he presentat sol.licitut amb NIE i en el moment de
concessió ja dispose de DNI he de comunicar-ho.
• L’ajuda està sotmesa a mantenir la residència habitual en
el domicili que ha donat dret a l’ajuda per tot el periode.
Si canvie de domicili he de comunicar-ho.

Més informació ACÍ

Informació i assessorament
L'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya ofereix informació i assessorament per a la tramitació d'estes ajudes.

Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya
Pl. País Valencià (Tel. 
961 594 460
Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 08.30 a 15.00h
Cal demanar cita prèvia:
Tl. 961594460
jchamorro@picanya.org
 

 

ajudes_lloguer_2022