compra_solar_sareb
25 de de setembre de 2023
L'Ajuntament formalitza la compra el solar que es destinarà a la construcció d'habitatges de lloguer per a joves
Es tracta d'un solar que era propietat de la SAREB al carrer Alqueria de Garcés

Este passat divendres 23 de setembre, el Saló de Sessions de l'Ajuntament va acollir l'acte de signatura de la compra del solar que la SAREB (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) tenia en propietat al carrer Alqueria Garcés.

Habitatges de lloguer per a joves
L'obejctiu de la compra d'este solar és posar en marxa un projecte pioner de construcció d'habitatges destinats al lloguer per a joves que desitgen emancipar-se. Es tractaria per tant d'habitatges adequats a este perfil i oferitats a un lloguer assumible per estes persones joves. Estem per tant, davant d'un projecte pioner per tant d'atenuar el problema de l'habitatge. Un problema comú a tot l'estat espanyol especialment agreujat a les grans ciutats i els municipis que, com el nostre, es troben prop de les grans urbes.

compra_solar_sareb