Treball realitzat
24 de juliol de 2014
L'acord entre l'Ajuntament de Picanya i el Ministeri de Treball permet la contractació de 23 persones aturades
Estan realitzant tasques de manteniment i jardineria
L'acord entre l'Ajuntament de Picanya i l'INEM del Ministeri de Treball ha permés la contractació de 23 persones aturades per a tasques de neteja de marges de camins rurals, reparació de mobiliari urbà, reparació de voreres, treballs de jardineria... entre els mesos de juny a setembre.
Estes contractacions tenen una durada d'un mes i, d'acord amb la convocatòria del Ministeri, estan adreçades a persones vinculades al sector agrari. En la selecció, l'INEM ha tingut en compte criteris com ara la renda, les càrregues familiars, el temps a l'atur, etc...
Totes les persones contractades estan empadronades al nostre poble. 
Treball realitzat
Treball realitzat
Treball realitzat
Treball realitzat
Treball realitzat